Media

1. Media attention

Article Reuters Health 2012 (English) – link

Article Wegener Nieuws Media 2012 (Dutch) – link

Article AMC magazine 2014 (Dutch) – link

Website article Sport&Geneeskunde.nl 2017 (Dutch) – link

Website article Sportzorg.nl 2017 (Dutch) – link

Article Sportmasseur 2017 (Dutch) – link

 —

2. Powerpoint presentations

Opvallend hoog voorkomen van koude en ontkleurde vingers onder mannelijke topvolleyballers in Nederland

VSG Sportwetenschappelijk congres 2012

 

Topvolleybal: Een slag voor de vaten? Verschilt beachvolleybal van zaalvolleybal voor de prevalentie en risicofactoren voor ischemische klachten bij professionals?

VSG Sportwetenschappelijk jaarcongres 2014

 

Echografischebeoordelingvan de arteriacircumflex humeri – Een gestandaardiseerd 4 stappenprotocol in 10 minuten.

Max Taks Vaatsymposium 2015 – posterpresentatie

 

The international SPIKE study – overbelastingsletsel van de arteria circumflexa humeri posterior bij topvolleyballers prevalentie & risicofactoren

VSG Sportwetenschappelijk congres 2015

 

Ultrasound assessment of the posterior circumflex humeral artery in elite volleyball players – aneurysm prevalence, anatomy, branching pattern and vessel characteristics

RSNA 2015

 —

3. On site photos

– taken during Grand Slam Beach Tournaments The Hague 2013 and 2014