Deel III – Medisch handelen

Het vergroten van de bekendheid van dit vasculaire letsel onder medische professionals door verspreiding van kennis zal herkenning bevorderen. Dit is belangrijk om te voorkomen dat er een vergevorderd stadium van de ziekte ontstaat met ernstige schade in de slaghand als gevolg van zuurstoftekort. Operaties van de ACHP leiden tot enkele maanden revalidatie en onvermogen om te volleyballen. Als een ACHP aandoening in een vroeg stadium wordt ontdekt, dan is het wellicht mogelijk om trombo-embolieën in de slaghand, onherstelbare weefselschade en ook een operatieve ingreep aan de ACHP te voorkomen. Aangezien volleyballers risico lopen op het ontwikkelen van kritiek zuurstoftekort in de vingers is het noodzakelijk om de aanwezigheid van ACHP letsel in de dominante schouder te bepalen. Als bovendien duidelijk wordt welke risicofactoren er zijn, kan ook aan preventie worden gewerkt. Uiteindelijk zou het opstellen van individuele risicoprofielen het klinisch beleid kunnen ondersteunen.

Hoofdstuk 9 – Relatie tussen ACHP afwijkingen, klachten en risicofactoren bij topzaal- en topbeachvolleyballers en suggesties voor klinisch handelen
De doelstelling van hoofdstuk 9 was viervoudig namelijk het bepalen van: (1) de prevalentie van ACHP letsel in de dominante schouder bij topvolleyballers; (2) de relatie tussen ACHP letsel en symptomen van ischemische vingers in de slaghand; (3) de relatie tussen ACHP letsel en kenmerken van persoon, sport en werk; en (4) het opstellen van individuele risicoprofielen voor medisch handelen bij ACHP letsel. Tweehonderdachtenzeventig topzaal- en topbeachvolleyballers vulden eerst de SPI-Q vragenlijst in, waarna vervolgens de ACHP in de dominante schouder onderzocht werd op verwijding en occlusie (verstopping) met behulp van het SPI-US protocol. ACHP letsel werd gevonden bij 17 volleyballers (6,1%). Van de 278 deelnemers rapporteerden er 96 symptomen van ischemische vingers, die opmerkelijk genoeg niet bleken samen te hangen met de ACHP letsel (OR 0,39; 95%BI 0,13-1,13). Een totale duur van de volleybalcarrière van 17 jaar of meer en een leeftijd van 27 jaar of ouder verhoogden respectievelijk met 9x (OR 9,21; 90%BI 1,61-52,63) en met 14x (OR 13,61; 90%BI 2,43-76,40) het risico op ACHP letsel. Op basis van de combinatie van de aanwezigheid van (1) met echografie gevonden ACHP letsel (US+ of US−) en (2) symptomen van ischemische vingers vastgesteld met de vragenlijst (Q+ or Q−) konden vier risicoprofielen voor topvolleyballers worden opgesteld, namelijk I) 1,1% US+Q+ (n=3), II) 5,0% US+Q− (n=14), III) 33,5% US−Q+ (n=93), en IV) 60,4% US−Q− (n=168). Om de zorg rondom deze potentieel vinger-bedreigende blessure te optimaliseren zijn per risicoprofiel aanbevelingen voor medisch handelen voorgesteld, bijvoorbeeld periodiek preventief medisch onderzoek met behulp van de SPI-Q en het SPI-US protocol en verwijzing naar de vaatchirurg.

Gerelateerde artikelen:
– van de Pol D, Kuijer PPFM, Terpstra A, Pannekoek-Hekman M, Alaeikhanehshir S, Bouwmeester O, Planken RN, Maas M. Posterior Circumflex Humeral Artery Pathology and Digital Ischemia In Elite Volleyball: Symptoms, Risk Factors & Suggestions For Clinical Management. Submitted.

Hoofdstuk 10 – Patiëntbeschrijving
Hoofdstuk 10 beschrijft een casus van een 34-jarige mannelijke topvolleyballer met symptomatische trombo-embolieën in de slaghand en een ten dele getromboseerd ACHP aneurysma in zijn dominante schouder. Bij follow-up na 15 maanden, waarin hij gestopt was met volleyballen, was de bloeddruk in de vingers vrijwel genormaliseerd. Ook liet een nieuw Magnetische Resonantie Angiografie (MRA) protocol zien dat het ACHP aneurysma onveranderd was en dat de trombo-embolieën in de bloedvaten van de slaghand opgelost waren. De bloedvaten lieten wel restschade zien. Deze patiëntbeschrijving (n=1) laat als eerste bemoedigende resultaten zien voor een conservatief beleid als alternatief voor invasieve behandeling van dit vasculair overbelastingsletsel in de schouder.

Gerelateerde artikelen:
– van de Pol D, Planken RN, Kuijer PPFM, Terpstra A, Pannekoek-Hekman M, Maas M. Nonoperative management & novel imaging for posterior circumflex humeral artery injury in volleyball. Submitted.